Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualność

Odwiedź nas na facebooku

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy 
ul. Piastów 2
62-400 Słupca

Tel/Fax: (63) 275 14 44 
e-mail: pup@pup-slupca.pl


Godziny urzędowania – 7:00 do 15:00
Godziny obsługi osób bezrobotnych - 8:00 - 14:00


Informacja dot. korespondencji elektronicznej z urzędem:

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę