Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


Urząd

język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy 
ul. Piastów 2
62-400 Słupca

Tel/Fax: (63) 275 14 44 
e-mail: pup@pup-slupca.pl


Godziny urzędowania – 7:00 do 15:00
Godziny obsługi osób bezrobotnych - 8:00 - 14:00


Informacja dot. korespondencji elektronicznej z urzędem:

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę