Urząd - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


Urząd

Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
 

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy 
ul. Piastów 2
62-400 Słupca


Tel/Fax:
(63) 275 14 44, 882 360 328
e-mail: pup@pup-slupca.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /PUPSlupca/SkrytkaESP


Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Godziny obsługi osób bezrobotnych: od 8:00 do 14:00


Informacja dot. korespondencji elektronicznej z urzędem:

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2023 poz. 775 z późn. zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę