Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o sfinansowanie kształcenia w ramach KFS

Szczegóły w załączniku.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 26.06.2018r . mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.   ...

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 26.06.2018r . mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.  

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

W każdy czwartek miesiąca od godz. 8:00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań prowadzi rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej. Szczegóły w załączniku. Załączniki Nabór do zawodowej służby wojskowej.pdf ...

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie prowadzi nabór na: III turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie prowadzi nabór na: III turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Termin szkolenia 04.09.2018 – 21.12.2018 r.

WRPO 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (IV)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

EFS POWER 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)

Przyjdź i złóż wniosek. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie ul. Hurtowa 1 62-510 Konin tel. 63 245 48 92 (wew.: 9219), 261 573 919   ...

Dyżur przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy

Pełnienie dyżuru w Powiatowym Urzędzie Pracy w Słupcy odbędzie się w dniu 24 maja 2018r. w godzinach 9:00 do 12:00 . Tematyka i zakres dyżuru obejmować będzie przede wszystkim możliwości wstąpienia do kontraktowej zawodowej służby wojskowej oraz innych ochotniczych form służby wojskowej.   ...

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON złożone w PUP Słupca na 20 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 26.04.2018r nie zostaną poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.   ...

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON

Wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON złożone w PUP Słupca na 20 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 27.03.2018r. nie zostaną poddane ocenie przez organ opiniodawczy w...

Zatrudnianie cudzoziemców

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/

Jak zatrudnić cudzoziemca? Informacje dla pracodawców.

Informacje dla pracodawców dotyczące podstawowych zasad zatrudnienia cudzoziemca obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii).

Podstawowe zasady pracy w Polsce od 1 stycznia 2018 r. - informacje dla cudzoziemców

Podstawowe zasady pracy w Polsce od 1 stycznia 2018 r. - informacje dla cudzoziemców (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii).

Pożyczka na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego na preferencyjnych warunkach

Przedsiębiorco !!! Pożyczka na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego na preferencyjnych warunkach 0,4375% w skali roku !!!  

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej indywidualnej lub w spółce cywilnej na preferencyjnych zasadach

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej indywidualnej lub w spółce cywilnej na preferencyjnych zasadach oprocentowanie 0,4375% w skali roku do 87 tys. zł.!!!  

Nabór wniosków na szkolenia od stycznia 2018r.

Nabór wniosków na szkolenia od stycznia 2018r. Zobacz ile jest możliwości !!!!

Odwiedź Nas na Facebooku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę