Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy nieczynny

Informujemy, że zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018r. jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy będzie nieczynny.   ...

Włączamy się do pracy

Celem projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, mających miejsce zamieszkania na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, poprzez udziału w wsparciu doradczym indywidualnym i grupowym, podnoszenie...

Zmiana? Zacznij od siebie!

Celem projekt jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 100 osób korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zagrożonych ubóstwem lub...

Nabór wniosków o sfinansowanie kształcenia w ramach rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z REZERWY KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Bon na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia

Bon na zasiedlenie w kwocie około 7 tys. zł. dla osób do 30 roku życia - nabór wniosków.

Filmiki informacyjne Zielonej Linii nt. zatrudniania cudzoziemców, skierowane do pracodawców

Zielona Linia przygotowała filmiki instruktażowe dla pracodawców związane z tematyką zasad zatrudniania cudzoziemców w Polsce. W załączeniu udostępniamy Państwu linki do tych materiałów. Linki: https://www.youtube.com/watch?v=PNIb__FO5f4 https://www.youtube.com/watch?v=28r450KuXiA ...

Nabór wniosków na staż

Staże w szczególności dla osób zamieszkujących tereny wiejskie. 6 m-cy stażu finansowanego przez PUP w Słupcy + 3 m-ce zatrudnienia.

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

W każdy czwartek miesiąca od godz. 8:00 Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań prowadzi rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej. Szczegóły w załączniku. Załączniki Nabór do zawodowej służby wojskowej.pdf ...

WRPO 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie słupeckim (IV)” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

EFS POWER 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że rozpoczął realizację projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słupeckim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)

Przyjdź i złóż wniosek. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie ul. Hurtowa 1 62-510 Konin tel. 63 245 48 92 (wew.: 9219), 261 573 919   ...

Zatrudnianie cudzoziemców

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/

Podstawowe zasady pracy w Polsce od 1 stycznia 2018 r. - informacje dla cudzoziemców

Podstawowe zasady pracy w Polsce od 1 stycznia 2018 r. - informacje dla cudzoziemców (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii).

Jak zatrudnić cudzoziemca? Informacje dla pracodawców.

Informacje dla pracodawców dotyczące podstawowych zasad zatrudnienia cudzoziemca obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii).

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie prowadzi nabór na: III turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie prowadzi nabór na: III turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Termin szkolenia 04.09.2018 – 21.12.2018 r.

Pożyczka na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego na preferencyjnych warunkach

Przedsiębiorco !!! Pożyczka na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego na preferencyjnych warunkach 0,4375% w skali roku !!!  

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej indywidualnej lub w spółce cywilnej na preferencyjnych zasadach

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej indywidualnej lub w spółce cywilnej na preferencyjnych zasadach oprocentowanie 0,4375% w skali roku do 87 tys. zł.!!!  

Nabór wniosków na szkolenia od stycznia 2018r.

Nabór wniosków na szkolenia od stycznia 2018r. Zobacz ile jest możliwości !!!!

Odwiedź Nas na Facebooku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę