Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


Aktualności

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON

Wnioski o przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków PFRON złożone w PUP Słupca na 20 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 27.03.2018r. nie zostaną poddane ocenie przez organ opiniodawczy w...

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON

Wnioski o refundacje kosztów wyposażenia dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON złożone w PUP Słupca na 20 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 27.03.2018r nie zostaną poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu. ...

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wnioski o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej złożone w PUP Słupca na 10 dni przed rozpatrzeniem, które odbędzie się w dniu 01.03.2018r . mogą nie zostać poddane ocenie przez organ opiniodawczy w wymienionym dniu.  

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie prowadzi nabór na: II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie prowadzi nabór na: II turnus służby przygotowawczej w korpusie szeregowych. Termin szkolenia 07.05.2018 – 31.08.2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/

Jak zatrudnić cudzoziemca? Informacje dla pracodawców.

Informacje dla pracodawców dotyczące podstawowych zasad zatrudnienia cudzoziemca obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii).

Podstawowe zasady pracy w Polsce od 1 stycznia 2018 r. - informacje dla cudzoziemców

Podstawowe zasady pracy w Polsce od 1 stycznia 2018 r. - informacje dla cudzoziemców (nie dotyczy obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii).

Pożyczka na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego na preferencyjnych warunkach

Przedsiębiorco !!! Pożyczka na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego na preferencyjnych warunkach 0,4375% w skali roku !!!  

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej indywidualnej lub w spółce cywilnej na preferencyjnych zasadach

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej indywidualnej lub w spółce cywilnej na preferencyjnych zasadach oprocentowanie 0,4375% w skali roku do 87 tys. zł.!!!  

Nabór wniosków na szkolenia od stycznia 2018r.

Nabór wniosków na szkolenia od stycznia 2018r. Zobacz ile jest możliwości !!!!

Odwiedź Nas na Facebooku

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę