Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy


Czytaj więcej w temacie: Wydawca treści

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualność

Odwiedź nas na facebooku

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.191,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy 
ul. Piastów 2
62-400 Słupca


Tel/Fax: (63) 275 14 44 
e-mail: pup@pup-slupca.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP): POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUPCY (/PUPSlupca/SkrytkaESP)


Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
Godziny obsługi osób bezrobotnych: od 8:00 do 14:00


Informacja dot. korespondencji elektronicznej z urzędem:

Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 256).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej:

  • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) tej osoby,
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę